ඡායා කැබිනට්‍ටුවේ ජනපති සහ අගමැති විතරයි

සමගි ජනබලවේගය ඡායා කැබිනට්ටුවක් පිහි‍ටු වූ බවත් එහි අගමැති සජිත් බවත් ඊයේ මාධ්‍ය විසින් වර්තා කර තිබුනි. නමුත් සජිත් ඡායා  ජනපති බවත් චම්පික ඡායා අගමැති බවත් සජිත් පිල සමග එක් වූ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකු අප සමග කිවේය . විපක්ෂ නායක ධූරයේ වරප්‍රසාද අවභාවිතා කරමින් ආණ්ඩුවේ කටයුතු ගැන ඇද කුද සෙවීම  විහිළුවක් බවද ඔහු කිවේය. එම තත්වය තුල සජිත්ගේ ඡායා කැබිනට්‍ටුවේ ඇමතිධූර බාර ගැනීමට සජබ පිලේ  සාමාජිකයන් අදිමදි කරමින් සිටියි. සජිත් මහජන මුදලින් දුවද්දී අතින් කා ගෙන  වැඩ කළ නොහැකි බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කොට ඇත.  ඡායා කැබිනට්‍ටුව  හුදෙක් සජිත්ගේ තවත් එක් විගඩමක් පමනක් බව ඔහු වැඩිදුරටත් කීවේය