මහින්දගෙන් මුළු ආණ්ඩුවටම අද රෑ ඩිනර් එකක්

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (08) දින ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන සියලුම මැතිඇමැතිවරුන්ට රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

ගාලු මුවදොර පිහිටි තරු පංතියේ හෝටලයක් වන ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේදී මෙම රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය ලබා දීමට අගමැතිවරයා කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ සදහා සහභාගී වන ලෙසට ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැතිඇමැතිවරුන් 150 දෙනාටම අගමැතිවරයා විසින් ආරාධනා කොට ඇති බවද වාර්තා වේ.