කොරෝනා එන්නත අද මහින්දට දෙයි

කොරෝනා වෛරසය සඳහා නිෂ්පාදනය කරන ලද එන්නතක් අද (22) දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නියමිත බවත්, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මෙම එන්නත අද දිනයේ ලබා දීමට නියමිත බව ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය වාර්තා කොට ඇත

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කොරෝනා වෛරසය සදහා අනුමත මාත්‍රා ලක්ෂ 20ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නියමිතය.අද දිනයේ සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ එය සංකේතාත්මකව බාර දීමය.ඉන් අනතුරුව නියම කරන දිනයක දී එම වැඩපිළිවෙළට අනුව එන්නත් ලබා දීමට නියමිතව ඇත.