විමල් දේශපාලන පිංගුත්තරයෙක්….! මුන් මළ කඳන් උඩ දේශපාලනය කරනවා! අසාද් සාලි විමලෙගේ රෙද්ද කඩයි

“දේශපාලන පිංගුත්තරයෙක් ඉන්නවා විමල් වීරවංශ කියල. අසාද් සාලි වහා ම අත්අඩංගුවට ගන්න ලු. මොන රෙද්දක්ද මේ? අන්තවාදයට උඩගෙඩි දෙන්නෙ මම නෙවේ. අන්තවාදයට උඩගෙඩි දෙන්නෙ විමල් කියන පින්ගුත්තරයා. හැකි නම් තමන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස අසාද් සාලි ආණ්ඩුවට අභියෝග කළේය.ඔහු මේ බව කීවේ ඊයේ පිටපිටම තවත් මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමිනි.

ආණ්ඩුව බලයට ඇවිත් අවුරුද්දයි මාස දෙකයි. අසාද් සාලිව අත්අඩංගුවට ගන්නකො, පුළුවන් නම් ! මරණයක් උස්ස ගෙන මුං දේශපාලන කරන්නේ. යකෝ අපි මරණය උස්ස ගෙන දේශපාලන කරනවා නෙමෙයි. තොපි ලා තමයි මේක දේශපාලනය කරල තියෙන්නේ.

මේ රටේ බෞද්ධ ජනතාව 98%ක් මිනිස්සු එක්ක ආදරෙන් ජීවත් වෙනවා.අන්තවාදී තිරිසනුන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා” අසාද් සාලි කිවේය.


Add Comment