චම්පිකට මනාප දෙන්ඩ එපා, සජිත් කෙලින්ම කියයි, ගැ‍ටුම උග්‍ර වෙයි

සජිත්ගේ පක්ෂය කල්ලි කන්ඩායම් ගණනාවකට බෙදී ගොස් ඇති බව අප කීවේ මීට කාලයකට පෙරය. අළුයට ගිණි පුපුරු මෙන් පැවති එම…

ව්‍යාපාරිකයාටත් පාරිභෝගිකයාටත් එකම තැනකදී වැඩිම ප්‍රතිලාභ ප්‍රමාණයක් ලබාදෙන ශ්‍රී ලාංකීය වෙළද දැන්වීම් සමාගමක්!

” ලොව නවීනම ඩිජිටල් ප්‍රචාරණ ක්‍රමය තුළ නිෂ්පාදකයාත්, අලෙවිකරුවාත්, පාරිභෝගිකයාත් යන පාර්ශව තුනට එකම තැනකදී එක ලෙස වාසි සහ ලාභ…