දේශප්‍රේමී ආණ්ඩුව විදෙස් මුස්ලිම් 1250කට දේශපාලන රැකවරණ දෙයි,ඇතැමුන් ලාංකිකයන් සමග විවාහ වෙලා

විදේශ සරණාගතයින් ලෙසින් මෙරටට පැමිණි විදේශිකයන් 1250කට දේශපාලන රැකවරණය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කර ඇත.

පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, ඉරාකය, මාලදිවයින ඇතුළු රටවල සිට මෙරටට පැමිණි පිරිසෙන් 99 % මුස්ලිම් ජාතිකයන්ය.

වෙනත් රටවල දේශපාලන රැකවරණ ලබන්නන්ට විවිධ සීමාවන්ට යටත්ව සිටීමට සිදුව ඇතත් මෙරටට පැමිණි පිරිස්වලට මීගමුව, ගල්කිස්ස ඇතුළු ප්‍රදේශවල ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමග නිදහසේ ජීවත්වීමට වරප්‍රසාද ලබාදී ඇත.

මින් බහුතරය මෙරට රැකියා පවා කරන අතර ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් විවාහ කරගෙන ඇති බවද හෙළිවී තිබේ.

Add Comment