ජොනීගේ Bus halt 3000 – නූගත් දේශපාලකයන්ට බලය ලැබීම වඳුරාගේ අතට කඩුව දුන්නා වැනිය

වරාය සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය ඕනෑම රටක නීල මානික්‍ය අමාතංශයකි. එය වැඩිම මුදලක් සංසරණය වන අමාතංශයකි. චීන ණය ව්‍යපෘති නිසා නිළ ගණුදෙනු මෙන් සිදුවන නොනිළ ගණුදෙනුද එමටය.

මේ වන විට ජොන්ස්ටන් සුහුරු බස් නැවතුම් පොළ 3000 ඉඳිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියකට අත ගසා ඇත. එම බස් නැවතුම් පොළ 3000 ඉඳිකරන්නේ කොළඹ, නුවර, ගාල්ල, කුරුනෑගල සහ ගම්පහ නගර වල පමනි. පහත දැක්වෙන්නේ එම ව්‍යාපෘතිය පිළිබදව මුහුණු පොතේ සාමාජිකාවක් පල කොට තිබූ අදහසකි.

මීට වසර 10 කට පෙර විමල්ගේ කෙහෙල් කොලේ බස් නැවතුම හදන්ඩ රු ලක්ෂ 23 ක් ගියා. ජොනී  මේ වගේ බස් නැවතුමක් ලක්ෂ 25න් හදනව කියලා හිතමු.ලක්ෂ 25 x 3000 = මුළු ප්‍රජෙක්ට් එකට  බිලියන 7 ක් යනවා මේ බස් නැවතුම් හදන්නේ ප්‍රධාන නගර 5ක් අශ්‍රිතව විතරයි. වසංගත තත්වය නිසා අද ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ඔන් ලයින් ක්‍රමයට සීමා වෙලා

රටක අනාගත දිශා දර්ශකය අධ්‍යාපනයයි. ඔය බිලියන 7 වියදම් කරලා ග්‍රාමීය දරුවන්ට ඩිජිටල් ස්ට්ඩි රූම්ස් හැදුවනම් කොච්චර වටිනවද නූගත් දැක්මක් නැති පුද්ගලයන්ට බලය ලැබුනම වඳුරට කඩුව අසුවුනා වගේ වැඩ කරන්නේ.  අයියෝ අපේ දරුවන්.. අයියෝ අපේ රට !”

Add Comment