ලෝස් ගෝටාගේ තවත් අලුගුත්තේරු වැඩක් අතේ මාට්‍ටු

ලෝස් ගෝටාගේ තවත්  අලුගුත්තේරු වැඩක් අතේ මාට්‍ටු 75311692 2502013716534636 2000121052331507712 n

ජාතිවාදය අවුළුවා අයුරින් පිළියෙල කරන ලද අත් පත්‍රිකාවක් යොදා ගනිමින් ගෝටා විසින් මැතිවරණ නීති රීති අමු අමුවේ උල්ලංඝණ කරන අයුරු සාක්ෂි සහිතව අප වෙත වාර්තා වී ඇත. පිටිසර සිංහළ ගම්මාන ඉලක්ක කොට මෙය බෙදා හරිනු ලබන්නේ අණ බෙර කරුවෙකු විසිනි. බෙරයට තට්‍ටු කරන අණ බෙර කරුවා ”අසව්! අසව්! රට ජාතිය අනතුරේ, සහරාන්ලා තව ඇතේ” කියමින් ගෝටාබයට ඡන්දය දිය යුතු බව කියයි. නිවාස කිහිපයකට අත් පත්‍රිකා බෙදන මොහු ඉන් පසුව ජීප් රථයක නැගී තවත් ගම්මානයක් වෙත යන බව ඇසින් දු‍ටුවෝ පවසයි.

අණබෙර කරු විසින් කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ බෙදා හරින ලද අත් පත්‍රිකාවක් අප වෙත ලැබුණි. මේ පිළිබදව බැසිල්ගේ කාර්යාලයේ මිතුරකුගෙන් විමසීමක් කල අතර, ඔහු අපට කෙටි පිළිතුරක් දී මාරු වූයේය, ”අයියෝ මේ විමලෙගේ පිස්සු වැඩක් ”ඔහු අපට කීවේ එපමනකි. විමල් වීරවංශ යනු ”බෙරවායා” කුලයේ අයෙකි. නමුත් මෙම සිදුවීම ජම්මෙට වඩා පුරුද්ද ලොකු යයි  ලඝු කොට සැලකිය නොහැක.අණ බෙර කාරයා විමල්ගේ බාප්පෙක් යයි කියා මෙම සිදුවීම අමතක කළ නොහැක.

අණ බෙර කාරයෙකු ලවා යම් පණිවිඩයක් සැලකිරීමෙන් ඊට අධිකාරිමය බලයක් ආරෝපනය විය හැකිය , එම තත්වය මැතිවරණ නීතිරීති උල්ලංඝණය කිරීමකි. තවද වෛරී ප්‍රකාශනයක් බෙදා හැරීමෙන් අණ බෙරකරුවා  කරන්නේ රට ගිණි තැබීමකි. මෙය පැහැදිලිවම  එක්සත් ජාතීන්ගේ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතීන් සුරැකීමේ ජාත්යන්තර ගිවිසුමට (ICCPR) උල්ලඝණය කිරීමකි. තවත් අතෙකින් අණබෙර කරුවෙකු  ජන ජීවිතයට බද්ද කිරීම යනු  වැඩ වසම් කුල ක්‍රමයේ අදුරු මතක ආවර්ජනයකි.

අණබෙර ගසා රට ගිණි තියන ගෝටා සිංගප්පූරුවවක් හැදීම කෙසේ වෙතත් රුවන්ඩාවක් තනන බව නම් ස්ථිරය

තුෂාරා වන්නිආරච්චි