එජාපයේ ගමනක අවසානය සහ ජවිපෙ 2030 ඉලක්කය

එජාපයේ ගමනක අවසානය සහ ජවිපෙ 2030 ඉලක්කය images

නොවැ 17 ගෝටා ජයග්‍රහනය කිරීමත් සමග රටේ දේශපාලනය උණුසුම් විය. ඒ සමගම විපක්ෂය වෙත පැවරුණු වගකීම් රාශියකි. ඊලග පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණයෙදී රාජපක්ෂ කදවුර වෙත 2/3 බලයක් ලබා ගැනීමට ඇති ඉඩ කඩ අවුරා දැමීම ඉන් පලමු වැන්න වෙයි . නමුත් මේ සියල්ල පසෙක තබා ඇති ජවිපෙ නින්දෙන් නැගිට්ටා සේ බැදුම් කරයක් කරේ තියා ගෙන රට වටේ යන අයුරු කාටත් දැකිය හැක .

ජවිපෙ මෙසේ හැසිරෙන්නේ ඇයි ? හුදෙක් බැදුම් කර හොරු අල්ලා දීමටද ? එසෙ නොමැති නම් වෙනත් ගෝනි සෙල්ලමක්ද ? ජවිපෙ මේ කරන්නේ එජාප ය දුර්වල කොට තම බලය වැඩි කර ගැනීමේ වැඩ සටහනකි. 2030 දී ප්‍රධාන විපක්ෂය බවට පත් වීමේ ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වෙත හඹා යාමය.මෙම කථාව අපි මැතිවරණයට පෙර කියා ඇත . කියවන්න එම ලිපිය