සජිත් හම්බන්තොට එපාමයි කියන හේතුව හෙළිවෙයි !

සජිත් හම්බන්තොට එපාමයි කියන හේතුව හෙළිවෙයි ! unnamed

ඊයේ  මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ වංචාව යලි කරලියට පැමිනියේය. මෙම බෝම්බය පුපුරා ගියේ රඹුක්කන කොටවෙහෙර විහාරස්ථානයේ පැවති පිංකමකදීය .මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ගාමිණි අධිකාරි , ප්‍රසන්න රනතුංගද සහ හිටපු අගවිණිසුරු සරන් එන් සිල්වා එම අවස්ථාවට එක් වී තිබුණි.

සජිත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මැතිවරණ කටයුතු සදහා යොදවා ඇති බව ප්‍රසන්න කීවේය. මේ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් සිදු කළ යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය .

රණතුංගට පසුව කථා කල මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ඊට සාක්ෂි එක් කිරීම විශේෂ සිදුවීමක් විය. සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් මිලියන 3000 ක තැන්පතුව සහ රුපියල් මිලියන 800 ක සංචිතය සජිත් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට භාවිතා කොට ඇති බව ඔහු කීවේය.

උත්සවයේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තෙකු වූ සරත් එන් සිල්වාද ‍රැස්ව සිටි පිරිසට කථා කළේය . මිනිහා සංස්කෘතික අරමුදලට විද්දා ගෑනි මැතිවරණ කලෙක්ෂන් එකට විද්දා කියා හිටපු අගවිණිසුරුවරයා කීවේය.

සජිත් ඕනෑම වේලාවක් අත් අඩංගුවට ගත් හැකි බව මෑතකදී පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ නාමල් කීවේය .සංස්කෘතික අරමුදලේ වංචාව නිසා  සජිත්ට නාමල් සමග හම්බන්තොටින් එකට තරග කළ නොහැකි තත්වයක් උදා වී ඇත. සජිත් හම්බන්තොට එපාමයි කියන්නේ මේ නිසාය.