රවි සජිත්ට හංසයා පරිත්‍යාග කරයි – ගැ‍ටුම අවසන්

“අලියා” ද “හදවත” ද සම්බන්ධයෙන් පැවැති වාද භේද අවසන් කරමින් ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා සමගි ජාතික බල වේගය යටතේ “හංසයා” ලකුණින් තරඟ කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රධාන එම පෙරමුණ ඒකමතිකව තීන්දු කර ඇත.

ප්‍රශ්නයට විසදුමක් ලැබුනේ සමගි ජාතික බල වේගය වෙනුවෙන් තමාට අයිති දේශපාලන පක්ෂයක් වන නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී  පෙරමුණේ ලකුණ වන “හංසයා” ලබා දීමට රවී කරුණානායක එකග වීම නිසාය.

රවී “හංසයා” ලකුණ ලබාදීමට එකඟ වූයේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධානවයෙන් මහ මැතිවරණයට තරඟ කළ යුතු ලකුණ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා “සිරිකොත” මූලස්ථානයේ සිකුරාදා (14) සවස රැස්වූ දස පුද්ගල කමිටුව හමුවේදීය.