බියගම පොහොට්‍ටුවා කොරෝනා අස්සේ පාචනය බෙදයි

බියගම පොහොට්‍ටුවා කොරෝනා  අස්සේ පාචනය බෙදයි image 6

බියගම පොහොට්ටු උප සභාපති අජිත් කුමාර කල් ඉකුත්වු යෝගට් පානයක් බෙදාහැර ඇති බව වාර්තා වෙයි.මෙම යෝගට් බෙදා ඇත්තේ මැයි 01 දිනය. ඒවායේ කල් ඉකුත්වන දිනය මැයි 2 ලෙස සදහන්ය. කල් ඉකුත් වීමට නියමිත බව දැන දැනම මොහු මේවා බෙදා හැර ඇත. තවද එවා කල් ඉකුත් වීමට නියමිත බව ජනයාට දැනුම් දී නැත.

කල් ඉකුත් වූ බව නොදැන අද දිනයේ එම ආහාර පරිබෝජනය කල කුඩා ලමුන් පිරිසක් මේ වන විට අසනීප වී ඇත. ප්‍රදේශ වාසීන් මේ පිළිබදව පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශයද දැනුවත් කර ති‌බේ. නමුත් මේදක්වා කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත.

කල් ඉකුත් වීමට නියමිත යෝගට් බව දන්නේ නම් ගෙදර සුනඛයාටවත් ඒවා නොදෙන බව කියන ප්‍රදේශ වාසීන් පොලීසියේ සහ සෞඛ්‍ය අංශ වල නිහඩ බව ගැන දැඩි කෝපයෙන් පසු වෙයි.

මෙම යෝගට් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයේ තොග මුලස්ථානය බියගම ප්‍රදේශයේ පවතින බවත් කල් ඉකුත් වීමට නියමිත යෝගට් මොහු නොමිලේ ලබා ගෙන ඇති බව ප්‍රදේශ වාසීන් පවසයි.

හීරළුවෙක් බව කියන අජිත් කුමාරට උසාවියේ ඇසෙන නඩු ගනනාවකි .සරණ සමග එක්ව බියගම වෙළද කලාපයේ යකඩ ගැලවූ චෝදනාව , විදේශ රැකියා දෙන බව පවසා කළ මුදල් වංචා ඇතුලු චෝදනා ගනනාවක් මොහුට එරෙහිව ඇත

බියගම පොහොට්‍ටුවා කොරෝනා  අස්සේ පාචනය බෙදයි image 4
බියගම පොහොට්‍ටුවා කොරෝනා  අස්සේ පාචනය බෙදයි image 5