රජය නිරෝධායනය ගැන නීති රීති උල්ලංඝණය කරලා

රජය නිරෝධායනය ගැන නීති රීති උල්ලංඝණය කරලා image 9

පහත දැක්වෙන්නේ රෝගීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයකි.(උපුටා ගැනීම බැසිල්ගේ ලංකා සී නිවුස් වෙබ් අඩවියෙනි)

හැකි අයට එක් නීරෝධායන ක්‍රමයක් සහ නැති බැරි අයට එක් ක්‍රමයකුත් පැවතිය නොහැකිය. සියල්ලන්ම රෝගීන් මිස ධනවතුන් හෝ දුප්පතුන් නොවේ. නීරෝධායනය සම්බන්ද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ උපමාන පහත පරිදිය

“එක හා සමානවම ආවරණය වන පරිදි ගුණාත්ම තත්තවයෙන් ඉහල සෞඛ්‍ය සත්කාර ලබා ගැනීමේ අයිතිය රෝගියා සතුය.කිසිදු රෝගියෙකුගේ ලිංගිකත්වය, ජාතිය,ආගම,කුළය, ප්‍රදශෙවාදය, ශරීරයේ ස්භාවය, රෝගියාගේ රෝගය, මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඇතුථ කිසිදු කරැණක් මත කිසිදු ආකාරයක වෙනස් කමක්, කෘරභාවයක් නොකළ යුතුය“

ලංකා රජය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් රෝගීන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබදව දක්වා ඇති උපමාන කඩ කොට ඇත .මුදලට නිරෝධායනය සිදු කිරීම මගින් සිදු කර ඇත්තේ රෝගීන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීමය.ජනතාවගේ බදු මුදලින් පෝෂණය වන නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සැපයීමේ දී රෝගියාගේ මුදල් වැය කිරීමේ හැකියාව පිළිබදව නොසලකා කටයුතු කළ යුතුය යන උපමානය කෙලසීමකි

මෙම චෝදනාව ලිඛිත ලියවිල්ලක් ලෙස ඉදිරිපත් කොට ඇත්තේ , ධම්මික එදිරිසිංහ සභාපති
රෝගීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික සංවිධානය විසිනි