අජිත් රෝහනගේ දුව විශේෂ ගුවන් යානාවකින් ආ පුවත අසත්‍යයකි

අජිත් රෝහනගේ දුව විශේෂ  ගුවන් යානාවකින් ආ පුවත අසත්‍යයකි image 49

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහන මහතා ගේ දුව විදේශ ගුවන් යානාවකින් යුක්‍රේනයේ සිට ගෙන ආ පුවත අසත්‍යකි. අජිත් රෝහන මහතාගේ දියනිය සිටින්නේ බෙලරූස් රජ්‍යයේ විශ්ව විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාරය තුලය . ඇය ලග එන විභාගයට මුහුන දීමට අධ්‍යන කටයුතු කරමින් සිටියි.