රට විරුවන් එපා- අනිල්! අකුණු ගහනකොට බලාගෙන

රට විරුවන් එපා- අනිල්! අකුණු ගහනකොට බලාගෙන image 70

මැදපෙරදිග ලක්ෂ 8 ක ශ්‍රමිකයන් ‍‍රැකියා කරයි.මේවන විට මැදපෙරදිග පන්දහසකට වැඩි ශ්‍රී ලංකිකයන් පිරිසකට කොරෝනා වැලදී ඇත. බොහොමයක් ආයතන වල වැ‍ටුප් ගෙවීම අත් හි‍ටුවා ඇත. තානාපති කාර්යාල වලින් ඔවුන්ට අබ ඇටයක තරම් පිහිටක් නැත. රට විරුවන් පාරවල් වල සිඟමන් යදින තත්වයට පත්ව ඇත

ශ්‍රමිකයෙකු විදේශ ගතවන විට රු 25000 පමන් අය කරයි.ශ්‍රමිකයන්ගේ මුදලින් රක්ෂණාවරණයකට යටත් කරයි. ශ්‍රමිකයකු යලි විදේශ ගත වීමෙදී රු 3400 ක් අයකරයි.නොවිදිනා දුක් විදිමින් රටට ඩොලර් එවයි. නමුත් අද ඔවුන්ට කිසිවෙකුගේ සරණක් නැත.

විදේශ ගත ශ්‍රී ලංකිකයන් මෙරටට ගෙන්වීම සීමා කරන බව අනිල් ජාසිංහ අද ප්‍රකාශ කොට ඇත.මැදපෙරදිග රට වල කොරෝනා වැලදෙන ශ්‍රමිකයන්ට එරට සෞඛ්‍ය සේවා ලබා දෙන්නේ ඉතා අඩු සැලකිල්ලකි. බොහෝ ආයතන වැ‍ටුප් නොගෙවයි.ඇතැමුන් හාමතේ මියෙන තැනට වැටී ඇත

රටේ ජීවනාලිය බඳු මැදපෙරදිග ශ්‍රමිකයන් මහ මග මියදෙන අඩියක සිටියදී, විශේෂ ගුවන් යානාවකින් සීශෙල් වැසියන් පිරිසක් මෙරටට ගෙන්වා ගත් පුවතක් ඊයේ වාර්තා විය.ආන්ඩුවේ දළ කාරයන් මෙරටින් සොරකම් කරන මුදල් සඟවන්නේ සී ශෙල් වලය . එවා ගිණුම් ගත කරන්නේ එරව වැසියන්ගේ නම් වලිනි. ඊයේ විශේෂ ගුවන් යානාවකින් ගෙනවිත් ‍රැකවරණ දුන්නේ එවැනි පිරිසකට විය හැක