යාපනයේ විශාල පිපිරීමක්,පොලිස් නිළධාරියෙකුට තුවාල

අද පෙරවරුවේ යාපනය වඩමාරච්චි ප්‍රදේශයේ සිදුව ඇත.පිපිරිම හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරියෙකු තුවාල ලබා තිබේ.වඩමාරච්චි වල්ලිපුරම් පොලිස් මාර්ග බාධකයක් අසල මෙම පිපිරීම සිදුව ඇත.පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටියි.

මැතිවරණ ලංවන විට කොටි නැගිටීම , අයි.එස් නැගිටීම , පිපිරීම , බෝම්බ , වෙඩි තැබීම් සුලභ වන වන නිසා අද සිදු වූ පිපිරීම ගැන විශ්ලේෂණයක් කිරීමට කල් වැඩිය. තවද, ,තවද, ගෝනි සෙල්ලම් කලාවක් නම් එහි පිකාසෝ රට පාලනය කරමින් සිටියි

යාපනයේ විශාල  පිපිරීමක්,පොලිස් නිළධාරියෙකුට තුවාල image 77
යාපනයේ විශාල  පිපිරීමක්,පොලිස් නිළධාරියෙකුට තුවාල image 78
යාපනයේ විශාල  පිපිරීමක්,පොලිස් නිළධාරියෙකුට තුවාල image 79
යාපනයේ විශාල  පිපිරීමක්,පොලිස් නිළධාරියෙකුට තුවාල image 80