මහ බැංකු ලොක්කන් දෙදෙනෙකුත් ඉල්ලා අස්වෙයි

රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබද තීන්දු තීරණ ගන්නා ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ මූල්‍ය ආයතනය නියෝජනය කළ ප්‍රධානීන් දෙනෙකු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි හදිසියේම බාර දීමට පියවර ගෙන ඇත.

එසේ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි බාර දී ඇත්තේ නිහාල් ෆොන්සේක‌ා සහ ආචාර්ය දුෂ්නි වීරකෝන්ය.

නිහාල් ෆොන්සේකා ප්‍රවීණ බැංකුකරුවකු වන අතර කොළඹ විනිමය හුවමාරුවේ හිටපු සභාපතිවරයකුද වේ.

දුෂ්නි වීරකෝන් ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරිය වශයෙන් කටයතු කළාය.

නිහාල් ෆොන්සේකා 2016 ඊට පත් කරනු ලැබූ අතර දුෂ්නි වීරකෝන් පත්වීම ලැබූවේ 2019දීය. මෙම තනතුරු දෙකම වසර 6ක කාලයක් සදහා බලපැවැත්වෙන්නකි.

මොවුන් දෙදෙනාම මේ වනවිට සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත බාර දී ඇත