රට යන අත පිළිබද සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල

ගෝඨා ජනපති පු‍ටුවට පත් වූයේ 69 ලක්ෂයක ජන වරමකිනි. නමුත් නොසිතූ ලෙස කඩා වැ‍ටුනු කොරෝනා මරාලය නිසා සමස්ථ පරිපාලනය අවුල් ජාලයක් විය. වසංගතය නිසා ගෝඨාගේ ජනප්‍රියතාව අඩු වූ බව හැඟවෙන ආකාරයේ කථා නිරන්තරව ඇසුනි. ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ ආණ්ඩු පිහි‍ටුවීමට පවා සිහින දැක්කේය . මෑතකදී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් ලංකාවේ රට යන අත සහ දේශපාලන චරිත කිහිපයක ජනප්‍රියතාව මැන බැලීමට සමීක්ෂණයක් කළේය. සමීක්ෂණයට භාජනය වූ නියදිය තුල නාගරික , අර්ධ නාගරික සහ ග්‍රාමිය ප්‍රදේශ නියෝජනය විය. ප්‍රතිඵල සම්පින්ඩය පහත පරිදිය

ගෝඨා 47%
මහින්ද 35%
නාමල් 30%
රනිල් 28%
චම්පික 25%
සජිත් 20%
අනුර 11 %

ජනාධිපතිවරණයට සාපෙක්ෂව ගෝඨාගේ ජනප්‍රියත්වය අඩු වුවද පැහදිලි බහුතරයකින් අදටත් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ඔහුය. එපමනක් නොව මිලිටරිය නියෝජනය කරන චරිත කිහිපයක් දේශපාලකයන් අභිබවා ජනප්‍රිය වී ඇත. ශවේන්ද්‍ර සිල්වා, නිස්සංක සේනාධිපති, කමල් ගුණරත්න ඒ අතර ප්‍රධාන වෙයි.