සජිත් Tik tok දරුවන්ට ගම් දෙන විට ඉන්දියාව එය තහනම් කරයි

ටික් ටොක් ඇතුලු චීන ජංගම දුරකථන ඇප් 59 ක් ඉන්දියාව විසින් තහනම් කොට ඇත. චීන ඇප් ඉන්දියාවේ ස්වෛරීභාවය සහ ජාතික ආරක්ෂාවට හානිකර බව ඉන්දියාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කොට ඇත. ඉන්දියාව ගත් තීන්දුව සම්බන්ධව චීනය සිය විරෝධය පල කොට ඇත. ඉන්දියාව ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සහ ඊ-වාණිජ්‍ය සංවර්ධනයේ මූලධර්ම වලට පටහැනිව වැඩ කොට ඇති බව චීනය චෝදනා කරයි

ටික් ටොක් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් කියා ඉන්දියාව විසින් තහනම් කළද ටික් ටොක් කරන තරුණ තරුණියන් සදහා ගමක් වෙන් කරන බවට සජිත් පොරොන්දු විය . සජිත් එම පොරොන්දුව දුන්නේ මැතිවරණ වේදිකාවේය

ඉන්දියාවේ තහනම් කරන ලද ඇප් 59