කොරෝනා වලින් මැදපෙරදිග සෑම දිනකම එක් ලාංකිකයෙකුට වඩා මරුට

කොරෝනා වලින් මැදපෙරදිග සෑම දිනකම එක් ලාංකිකයෙකුට වඩා මරුට image 8

මැදපෙරදිග කොරෝනා තත්වය එන්න එන්නම දරුනු අතර පත් වෙමින් පවතියි. කුවේට් වල දහස් ගණන් ලාංකිකයන් ආහාර පෝලිම වලින් දිවි ගැට ගසා ගනියි. ඔවුන් පත්ව ඇති තත්වය ලෝකයාට හෙළි කිරීම දුරකථන ඇමතුමක් හෝ FB ලයිව් පැමිනීමට නොහැක . ඔවුන් සතුව Mobile phone නැත. ඉන්න හිටින්න තැනක්වත් නැත .

මේ වනවිට මැදපෙරදිග දිනකට එක් ලාංකිකයෙකුට වඩා මිය යන තත්වයට පත්ව ඇත. මැදරෙදිග අසරණව ඇති ශ්‍රී ලංකිකයන් ගෙන්වා ගැනීමට හඩක් නගන ලෙස පක්ෂ පාට භේදයකින් තොරව සියළු සමාජ ජාලා ක්‍රියා කාරීන්ගෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටියි.