සජීවී නම් බෑ.. සජිත් හිරුසළකුණින් පැන දුවයි

සජීවී නම් බෑ.. සජිත්  හිරුසළකුණින් පැන දුවයි hiru

ඊයේ හිරු හිරු සලකුණට සහාභාගි වූයේ රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාරය. සජිත් මේ දක්වා සජීවී දේශපාලන සංවාද කිසිවකට සහභාගි වී නැත්තේ මන්දයි එහිදී හිරු මාධ්‍ය වේදීන් ප්‍රශ්න කලහ.

එම ප්‍රශ්නය ඉදිරියේ රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර අසරණ විය. සජීවි  විවාද වලට  සහභාගි නොවන්නේ වැඩ රාජකාරී අධික නිසා යයි පිලිතුරු දී ඔහු ලිස්සා ගියේය.

ඉදිරියේදී හිරු සළකුණ පක්ෂ නායකයන් සමග සජීවී වැඩසටහන් කිරීමට නියමිත වුවද සජිත් ප්‍රේමදාස පමනක් සජීවි දේශපාලන සංවාදයකට කළ ඇරයුමින් පලා ගිය බව හිරු මාධ්‍යවේදීන් කියා සිටියහ

තම නාලිකාව  සජිත් පේ‍්‍රමදාස සදහා විශේෂයෙන්ම ආරාධනා කිරීමට උත්සාහ කළද සජිත් ලිස්සා යන බව ඔවුන් කියා සිටියහ