කලවාන සජබ ‍රැස්වීමට කුණු බිත්තර ප්‍රහාරයක් – අයෙක් අත්අඩංගුවට

කලවාන සජබ ‍රැස්වීමට කුණු බිත්තර ප්‍රහාරයක් – අයෙක් අත්අඩංගුවට image 36

ඊයේ ( 22 ) සජිත් ප්‍රේමදාස රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනහමු කිහිපයක් පවත්වා ඇත. එහිදි කලවාන සජබ කාර්යාලය විවෘත්ත කිරීම සදහා සජිත් ප්‍රේමදාසට ඇරයුම් ලැබී ඇත. ඒ සදහා සජිත්ට ඇරයුම කොට තිබුනේ තලතා අතුකෝරලය. කාර්යාලය විවෘත්ත කිරීමෙන් අනතුරුව කලවාන ජනයාට කථා කරන, හමුවක් පැවැත්වී ඇත .

එහි ආරම්භක කථාව තලතා අතුකෝරල විසින් කිරීමට සූදානම් වෙත්ම ‍රැස්ව සිටි ජනයා තලතාට බදා කරමින් විරෝධය පා ඇත.මූලිකවම, ප්‍රදේශයේ ජනයා තලතා සමග විරසකව සිටින්නේ නැතිබැරි එකෙක් දුක කීමට පැමිණි විට ඉතා අශෝබන ලෙස කථා කිරීම නිසාය. තලතාගේ නියම ස්වරූපය සජිත් ඉදිරියේ දිග ඇරීමට ඔවුන් මෙලෙස විරෝධය පල කොට ඇත.

කලවාන ජනයා තලතාට එල්ල කළ චෝදනා

  1. තලතා පොඩි මිනිසුන්ට කථා කරන විලාශය අශෝබන බව
  2. තලතා උස් තැන් වල හැකිලෙන, මිටි තැන් වල පුප්පන චරිතයක් වීම
  3. ඇමතිධූර දෙකක් දැරුවද ප්‍රදේශයේ ජනයාට කළ සේවයක් නොවීම
  4. වලව් මානයෙන් හිස උදුම්මාගෙන සිටීම

ප්‍රදේශයේ ජනයා තලතාට එල්ල කළ චෝදනා හමුවේ සජිත් මුනිවත ‍රැක ඇත . එහිදී ප්‍රකෝප වූ ජනයා සජිත්ටද විරෝධය පල කොට ඇත . හූවකින් ඇරඹුණු විරෝධය අවසානයේ කුණු බිත්තර ප්‍රහාරයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. ජනයා බිත්තර වලින් පහර දීම ආරම්භ වෙත්ම සජිත්ගේ ආරක්ෂකයන් විසින් සජිත් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කොට ඇත. කුණු බිත්තර වලින් පහර දුන්නේ යයි සැක පිට එක් පුද්ගලයෙකු කලවාන පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.