සිරිසේන කෙස් කෙලින් කරන FB සටහනක් තබා ගෝඨා ස’ ගේ රෙදි ගලවයි

සිරිසේන කෙස් කෙලින් කරන FB සටහනක් තබා  ගෝඨා ස’ ගේ   රෙදි ගලවයි image 17

අද දින මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් වැඩ බැරි ගෝඨා ස’ට කනේ පහරක් එල්ල කරමින් ආන්දෝලනාත්මක ෆේස් බුක් සටහනක් තබා ඇත. සිරිසේන ෆේස් බුක් සටහන හරහා කියන කථාව මෙසේය.

සිරිසේන ජනාධිපති ධුරයෙන් නික්මයාමට දින කිහිපයකට පෙර හෙක්ටයාර 11000 ක සීමාවේ තිබූ සිංහරාජ වනාන්තරය හේකටයාර 36000 දක්වා පනවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයකට අත්සන් තබා ඇත.අනතුරුව ජනාධිපති සිරිසේනගේ ලේකම් අදාල ගැසැට්‍ටුව මුද්‍රණය සදහා යවා ඇත. ඒ අතර තුර නව ජනාධිපති ලෙස ගෝඨාභය පත්ව ඇත.

අහෝ ඛේදයකි ! ගෝඨාගේ වැඩ බැරි ආණ්ඩුවට එම ගැසැට්‍ටුව මුද්‍රණය කිරීම කල් මර ඇත. වැඩ බැරි ආණ්ඩුවේ ප්‍රමාදය කොතෙක්දයත් කඩදාසිය මුද්‍රණය කිරීමට වසරක් ගතවී ඇත

සිරිසේන තවත් වැදගත් කරුනක් ජනයා හමුවේ ප්‍රකාශ කොට ඇත. ගෝඨාගේ වැඩ බැරි ආණ්ඩුවේ කලකිරියාව දෙස තමා නිහඬ ප්‍රෙක්ෂකයෙකු ලෙස නොසිටි බවත් , ගැසැට්‍ටුව මුද්‍රණය කරන තෙක් පසුවිපරම් කළ බව සදහන් කොට ඇත.සිරිසේන නොකියා කියන්න්නේ තමන් පසුවිපරම් නොකළේ නම් ගැසට්‍ටුව තවමත් ගෝඨාගේ හමස් පෙට්ටියේ බවය

ඒ සියල්ලකටමත් වඩා සිරිසේන කෙස් කෙලින් කරන කථාවක් කියා ඇත. පරිසරය වෙනුවෙන් ඔහු අත්සන් තැබූ විශේෂ ගැසට් පත්‍ර 65ක් මුද්‍රණය කිරීම ප්‍රමාද කරමින් සිටින බව ප්‍රකාශ කොට ඈත.

සමස්ථ ලෝකයේම උරුමයක් වූ සහ ලංකාවේ හදවත වන් වූ සිංහරාජය ගැන විධායකය අත්සන් කළ ගැසැට්‍ටුව මුද්‍රණය කිරීමට වසරක් ගත් ගෝඨා ස’ සාර්ථක පාලකයෙක්ද ?

සමස්ථ මානව සංහතියේ තිර පැවැත්මට බලපාන විශේෂ ගැසට්‍ටු 65ක් (විධායකය විසින් අත්සන් කොට ඇති) මුද්‍රණය නොකරමින් කල් මරන ගෝඨා සාර්ථක පාලකයෙක්ද?