මහර මරණ 8 දක්වා ඉහලට, ගෝඨාන්ඩුවේ බලපතලම පරාජය මෙයද ?

මහර මරණ 8 දක්වා ඉහලට, ගෝඨාන්ඩුවේ බලපතලම පරාජය මෙයද ? image 40

මහර බන්ධනාගාරයේ ඝාතනය වු රැඳවියන් ගණන 8 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. තවද තවත් 45ක් තුවාල ලබා ඇති පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පැවසීය.

බන්ධනාගාර නියාමනය සම්න්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියක් ඇති අතර ලංකාව එ.ජා සාමාජික රටක් වීම හේතුවෙන් ඊට අනුගත වීමට නීතියානූකූලව බැඳී සිටියි.

තවද කොරෝනා වසංගතය හමුවේ සිරකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව සෑම රජයකටම බලපාන පරිදි මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් එජා සංවිධානය විසින් නිකුත් කොට ඇත.

ඊයේ මහර බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ අවාසනාවන්ත සිද්ධියට ආසන්නතම හේතුව කොරෝනා රෝග පාලනය පිළිබදව සිරකරුවන් සහ බලධාරීන් අතර ඇතිවූ බහින් බස් වීමක් බව වාර්තා වී ඇත.

පසුගිය රජය එ.ජා මානව හිමිකම් සම්මේලනයේ 30/1 යෝජනාවලිය අනුව කරුණු 9ක් ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට එකඟ වූ අතර වත්මන් රජය ඒකපාර්ෂිකව ඉන් ඉවත් විය.

30/1 යෝජනාවලිය සම්පාදනය කිරීමේදී රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සිදු කළ වැලිකඩ වෙඩි තැබීම වැදගත් සිදුවීමක් ලෙස සලකා බලා තිබුනි . එමනිසා එවැනි සිදුවීම් යලි ඇති නොවීමට නිසි යාන්ත්‍රණයක් පිහි‍ටුවීමට 30/1 යෝජනා වලියෙන් එකග වී තිබුනි.

වත්මන් රජය එම එකගත්වයෙන් ඒකපාර්ෂිකව ඉවත් වී ඉතා සුළු කාලයක් තුල යලිත් වරක් නිරායුධ සිරකරුවන්ට වෙඩි තබමින් කළ ඝාතනය එජා සංවිධානය විසින් බැරෑරුම් ලෙස සලකා බලනු ඇති බව ජාත්‍යන්තර නීති විශාරදයන්ගේ මතය වී ඇත.