මේසෙන් බාස් පැණිය උපන් ගෙයිම මිය යයි – වතුපිටිවල රෝහලේ 10 කට කොරෝනා

මේසෙන් බාස් පැණිය උපන් ගෙයිම මිය යයි – වතුපිටිවල රෝහලේ 10 කට කොරෝනා image 28

දිලිත් ජයවීරගේ පිටපත අනුව ඖෂධ ඇමති පැණි සුමනේ විසින් අධ්‍යක්ෂණය කල ”මේසෙන් බාස් පැණිය” මුලින්ම රූ ගත කළේ වතු පිටිවල රෝහලේය.

මේසෙන් බාස් ධනපාල විසින් සොයගත් පැණිය වතුපිටිවල රෝහලේදී අති සාර්ථක වූ බව දෙරණ රූපවාහිණිය , චන්න ජයසුමන පුන පුනා කීවේය.

නමුත් ලංකාවේ බයි ජනතාව රවටන ආකාරයෙන් වෛරසය ‍රැවටිය නොහැක. මෝඩ ජනයාට පාන ගෝනි සෙල්ලම් වෛරසයට පෑ නොහැක.

මේ වන විට වතුපිටිවල රෝහලේ වෛද්‍යවරයකු ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයේ 07 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇත.

කොරෝනා ආසාදනයට ලක්වූ කිහිප දෙනෙකු මේසෙන්බාස් පැණිය පානය කල අයවළුන් බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි