ධම්මික බණ්ඩාර වංචා කාරයෙක්- කොරෝනා පාලන ඇමති සහ දේශීය වෛද්‍ය ඇමති කියයි

ධම්මික බණ්ඩාර වංචා කාරයෙක්- කොරෝනා පාලන ඇමති සහ දේශීය වෛද්‍ය ඇමති කියයි image 31

ධම්මික බණ්ඩාරගේ කොරෝනා පැණිය මේවනවිට බටහිර වෛද්‍ය වෛද්‍යවරු සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව යන දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.

කොරෝනා යනු කිසිදු බෙහෙතක් නොමැතිව 99.% වඩා සුවවන රෝගයකි.එනම් කෙනෙකු තමා ලග කොරෝනා වලට බෙහෙත් ඇතැයි කියා ඇල් වතුර දුන්නද රෝගීන් සියල්ලන් සුව වන තත්වයකි. මෙම තත්වය හොරුන්ට, වංචා කාරයන්ට ප්‍රසිද්ධිය අපේක්ෂා කරන උන්ට ඉල්ලමකි.

ධම්මික බන්ඩාර වංචාකාරයෙකු බව අද කොරොනා පාලන ඇමති සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ සදහන් කළේය. මේ අතර දේශීය වෛද්‍ ප‍්‍රවර්ධන ඇමති, ධම්මික බණ්ඩාර සොරෙකු බව නොකියා කීවේය. ”ගංජා සහ කුරුළු බිත්තර කටු යොදා සකස් කරන ලද පානයක් තම අතට දී පින්තූර ගැසූ බව” දේශීය වෙදකම් ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති සිසිර ජයකොඩි කීවේය.