සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබද ඇත්ත කථාව මෙන්න

සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබද ඇත්ත කථාව මෙන්න image 34

ෆේස් බුක් ඇතුළු සමාජ ජාලා භාවිතා කරන අය ආවේක්ෂණය කිරීමට නීති සම්පාදනය කරන බව ජනමාධය ඇමති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය . ෆේස් බුක් පරිශීලකයන් ලියාපදිංචි කරන නීති කෙ‍ටුම් පතක් ගැනද ඔහු කීවේය.

රජය දියත්කිරීමට සැලසුම් කරන යාන්ත්‍රණය සහ ඒ සම්බන්දයේ පවතින නීතිමය තත්වය ගැන අප නීති වේදියෙකුගෙන් විමසූ අතර එහිදී ඔහු කීවේ වෙනත් කථාවකි.

”රජය මේ කරන්නේ ජනයා භීතියට පත් කොට ආණ්ඩුවට එරෙහි විවේචන පාලනය කිරීම බව ඔහු කීවේය. කෙහෙලිය කියන ආකාරයේ නීති සම්පාදනය කිරීම කිසි දිනක කළ නොහැකි බවත් එවැන්නක් ගැන දොඩවන්නේ ජනයා භීතියට පත් කොට ආණ්ඩුවට එරෙහි පොස්ට්, කමෙන්ට් පාලනය කිරීමට බව ඔහු කීවේය.

ෆේස් බුක් ආයතනය සමග කිට්‍ටුවෙන් වැඩ කරන ලංකා තොරතුරු තාක්ෂන සංගමයද මීට සමාන අදහසක් ප්‍රකාශ කොට තිබුණි. ඔවුන්ගේ නිවේදනය පහත පරිදිය

සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබද ඇත්ත කථාව මෙන්න image 33