අඟේ ඉදන් කන කෑම පටන් ගනියි, නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමට ශ‍්‍රීලනිපය විරුද්දයි – දයාසිරි

අඟේ ඉදන් කන කෑම පටන් ගනියි, නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමට ශ‍්‍රීලනිපය විරුද්දයි – දයාසිරි image 37

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විරුද්ධ බව එම පක්ෂ මහලේකම් ඇමැති දයාසිරි ජයසේකර සඳහන් කරයි.

අයෝජනයක් මුවාවෙන් මේ කරන්නේ විකුනා දැමිමක් බව ඔහු සදහන් කළේය

නැගෙනහිර පර්යන්තය විදේශීය අයෝජකයෙකුට හෝ වෙනත් රටකට ලබාදීමට විරුද්ධව ගත හැකි සියලූ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඔහු කියා සිටියේය