කොම්පඤ්ඤ වීදියේ හමුදා ඉඩම චීනයට!

කොළඹ කොම්පඤ්ඤවීදියේ සිටි ලීග් ක්‍රීඩාංගනය ආසන්නයේ  බේරේ වැව අසල ඇති ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලකා ඉඩම චීන සමාගමකට ලබාදීම සඳහා කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින බව හමුදා ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරයි.

එහි ප්‍රථම පියවරක් ලෙස එහි තිබූ කර්මාන්ත ශාලාව කොස්ගම සාලාව හමුදා පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කර ඇත . කර්මාන්ත ශාලාව කොස්ගමට ගෙන යෑමෙන් පසු රෙජිමේන්තු මූලස්ථානය පමණක් දැනට එම ස්ථානයේ පවතින අතර එයද ඉදිරියේදී වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයෑමට නියමිතය.