ලෝකයට ණය වී සුද්දන්ගේ කොම්පැනි වලින් කොරෝනා එන්නත් ගෙන්වයි – බයියන්ගේ මුක පූට්‍ටුයි

ලෝකයට ණය වී සුද්දන්ගේ කොම්පැනි වලින් කොරෝනා එන්නත් ගෙන්වයි – බයියන්ගේ මුක පූට්‍ටුයි image 48

කොරෝනා වයිරසය සඳහා භාවිතා කරන එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 25ක් පමණ මිලට ගැනීමට ලංකාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ණය මුදලක් ලබාදී ඇත. එහි මුල් කොටස ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 84ක් අනුමත වී ඇත.

කෙසේ වුවද මෙම ඖෂධ ගෙන්වීම කරන්නේ ඖෂධ ඇමතියා වන පැණි සුමනේ නොහොත් චන්න ජයසුමන නොව ලලිත් වීරතුංගය (සිල් රෙදි වීරේ)

ඖෂධ ඇමති චන්න ජයසුමන සිටියදී ලලිත් වීරතුංග මෙම ගණුදෙණුවේ පූර්ණ බලධාරියා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ඇයිද යන පැණය මතු කිරීමට කොන්දක් ඇති එකදු බයියෙක් නැත.

තවද 100% ප්‍රත්‍යක්ෂ දින 4න් කොරෝනා සුවවන මේසෙන් බාස් පැණිය තිබියදී ලෝකයට ණය වී සුද්දන්ගේ කොම්පැනි වලින් එන්නත් ගෙන්වන්නේ ඇයි කියා විමසීමට එකෙකු නැත. බයියන්ගේ දේශප්‍රේමය පෑල දොරින් පලා ගොස් ඇත .

තවද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කල යුතුව තිබුනේ අදාල ණය මුදල ලංකා ආණ්ඩුවට දීම නොව කෙලින්ම බෙහෙත් කොම්පැණියට දීම බව පිරිසකගේ මතය වී ඇත . මක්නිසාදයත් සුනාමි අරමුදල, අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල, ඉ‍ටුකම අරමුදල වැනි ගිණුම් වලට අත්වූ ඉරණම මෙම ණය මුදලටත් අත්වේදෝ යන බිය බොහෝ දෙනෙකු තුල වෙයි