රාජ්‍ය බැංකු බංකොලොත් ගැට්ටේ, තැන්පත් කරුවන් මුදල් ගැනීමට පෝලිමේ !

රාජ්‍ය බැංකු බංකොලොත් ගැට්ටේ, තැන්පත් කරුවන්  මුදල් ගැනීමට පෝලිමේ ! image 54

ලංකාවේ බැංකු පද්දතිය කඩා වැටීමේ අවධානමක් පවතින බව විට ‍ෆිච්, මෝගන් සහ එස් ඇන් පී යන ආයතන තුන විසින්ම අනතුරු අඟවා ඇත. මෙවන විට ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීමේදී ව්‍යාපාරිකයන් දැඩි අපහසු තාවයට පත්ව සිටියි. ලංකාවේ බැංකු පද්දතිය ගැන විදේශීය ප්‍රජාවේ විශ්වාසය හීන වීම ඊට හේතුවය.

මෙම වසරේ අග භගයෙදී මහ බැංකුව ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශනයක් කරමින් , මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි මූල්‍ය ආයතන 9ක් බංකොලොත් ගැට්ටට පැමිණ ඇති බව නිවේදනය කළේය .ඒවා පහත පරිදිය(එම නිවේදනයද මීට අමුනා ඇත)

1. ආර්පිකෝ ෆිනෑන්ස් කම්පැණි පී. එල්. සී.( Arpico Finance Company PLC )
2. ඇසෝෂියේටඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැණි පී. එල්. සී.( Associated Motor Finance 3. Company PLC )
4. කැන්රිච් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්( Kanrich Finance Limited )
5. බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පී. එල්. සී.( Bimputh Finance PLC )
6. මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී. එල්. සී.( Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC | MBSL )
7. යූ බී ෆිනෑන්ස් කම්පැණි ලිමිටඩ්( U B Finance Company Limited )
8. රිචඩ් පීරිස් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්( Richard Pieris Finance Limited )

මේ වන විට බංකොලොත් වී ඇති මූල්‍ය ආයතන

1. ද ෆිනෑන්ස් කම්පණි පී. එල්. සී.( The Finance Company PLC )
2. එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ලිමිටඩ්( ඊ. ටී. අයි. )( Edirisinghe Trust Investments Limited )

3. ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්( Swarnamahal Finance Limited )
4. ටී. කේ. එස්. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්( T K S Finance Limited )

තවද සිංහ පුත්‍ර ‍ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අවලංගු කොට ඇත. ඉයෝන් ලංකා වැනි මුල්‍ය මණ්ඩලයේ ලියා පදිංචි නොවූ මූල්‍ය ආයතන 20කට වැඩි ගණනක් පසුගිය වසරක කාලය තුල බුන්වත් විය. තැනපතු සහ පොළිය අහිමිවූ ජනයා වසබොන අඩියට පත්ව ඇත. රාජ්‍ය බැංකු කඩා වැටීම වේගවත් කිරීමට එහි අවිධිමත් පරිපාලනය මූලික වී ඇත

කරුණු එසේ හෙයින් පවතින තත්වය පිළිබවද තැන්පතු කරුවන් දැඩි බියකින් පසුවන අතර සිය තැන්පතු පිළිබදව විමසීමට සහ මුදල් ඉවත් කර ගැනීමට පැමිනෙන ජනයා දිනෙන් දිනම වැඩි වෙමින් පවතියි

රාජ්‍ය බැංකු බංකොලොත් ගැට්ටේ, තැන්පත් කරුවන්  මුදල් ගැනීමට පෝලිමේ ! image 55 377x1024