රෙදි නැතුව කඩේ යන ආරක්ෂක ලේකම් සහ රෙදි ඇඳන් කඩේ යන හමුදාපති ගේ අවධානයට – ජාතික ආරක්ෂාව පිණිසයි

පසුගිය දෙැසැම්බර් මස 2 වැනිදා ලංකාවට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමික පිරිසක් මාස එක හමාරක් නිල්වලා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රදවාගෙන සිටීමට ගන්නා උත්සාහයට  විරෝධය පළකරමින් උපවාසයක් ආරම්භ කොට ඇත.

පසුගිය දෙැසැම්බර් 2 දා එනම් ඔවුන් ලංකාවට පැමිණි දින පැවැත් පැවැත්වූ PCR පරීක්ෂණයේදී තිදෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බව හෙළි වී ඇත. ඒ අනුව දින 14 ක් නිල්වලා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා ඇත. දින 14 ගතවීමෙන් පසු එනම් දෙසැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවති පරීක්ෂණයේදී තවත් එක් අයෙකු ආසාධිත බව හෙලිවී ඇත. ඒ අනුව තවත් දින 14 ක් පිරිස නිරෝදායනයට ලක් ලක් කොට ඇත .

දෙවන නිරෝධායන කාලය අවසන් වීමෙන් පසු එනම් දෙසැම්බර් 28 යලි පී. සී.ආර් පරීක්ෂණයක් කර ඇති එහිදී තවත් අයෙකු කොරෝනා ආසාදිත බව එහිදී හෙළි වී ඇත.ඒ අනුව පිරිස තවත් දින 14 ක් නිරෝදායනයට ලක් කොට ඇත . ඒ අනුව මුළු නිරෝධාන කාලය මාස එක හමාරකි. විදේශ ශ්‍රමිකයන් පිරිස උපවාසය පටන් ගත්තේ ඊට එරෙහිව ය

මේ වන විට උදයංග වීරතුංග යුක්ක්‍රේනයෙන් ගෙන්වු සංචාරකයන් පිරිසන් 3කුට කොරෝනා වැළඳී ඇති බව තහවුරු වී ඇත. එක නීතියක් පවතින රටක නම් යුක්රේන ජාතිකයන් මුළු පිරිස නිරෝධායනයට යැවිය යුතුය . ගෝඨා සර් එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දෙස අප බලා සිටිමු.

රෙදි නැතුව කඩේ යන ආරක්ෂක ලේකම් සහ රෙදි ඇඳන් කඩේ යන හමුදාපති ගේ අවධානයට – ජාතික ආරක්ෂාව පිණිසයි image 25