ලංකාව බංකලොත් ගැට්ටේ , රජයේ ප්‍රබල ඇමති මාධ්‍යයට කියයි

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවලින් රුපියල් කෝටි 1,200ක මුදලක් මේ වන විට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ දායක මුදල් ලෙසින් අය විය යුතුව තිබෙන බව කම්කරු ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඊයේ (31)මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කළේය.

2021 ජනවාරි මස 01 වන විට දායක මුදල් ගෙවීම් පැහැර හැරීම් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන 11,549කට එරෙහිව නඩු පවරා ඇති බවත් ගෙවීම් පැහැර හැරීම සම්බන්ධ සමස්ත නඩු සංඛ්‍යාව 16,000ක් වන බව ඇමැතිවරයා පැවසීය.

ජනවාරි පලවෙනිදා මෙවැනි කණගාටුදායක පුවතක් වාර්තා කිරීම ගැන කිරීම ගැන අප ද සංවේගයට පත්වෙමු. නමුත් එම පුවත රජය කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු විසින් ප්‍රකාශ කළ හෙයෙන් සහ එහි ප්‍රවෘත්තිමය වැදගත්කම නිසා වාර්තාකරණයෙන් බැහැර විය නොහැක .

මේ අතර ලෝකයේ ප්‍රධානතම ණය ණය වර්ගය කරන ආයතන 3වන Fitch , Morgan සහ P & S ලංකාව බංකොලොත් ගැට්ටේ රටක් ලෙස downgrade කොට ඇත. ලංකාවේ රාජ්‍ය බැංකුව නිකුත් කරන ණයවර ලිපි පවා ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්ත්වයක් උදා වී ඇත.

ලංකාව බංකලොත් ගැට්ටේ , රජයේ ප්‍රබල ඇමති මාධ්‍යයට කියයි FB IMG 1609459618300