අනිල් ජාසිංහ මේසෙන් බාස් ධනපාලගේ රෙද්ද කඩයි

අනිල් ජාසිංහ මේසෙන් බාස් ධනපාලගේ රෙද්ද කඩයි image

කොරෝනා වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණදීමට නම් මිත්‍යා විස්වාස පසුපස නොගොස් විද්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයකටට අනුව වැඩ කළ යුතු බව හිටපු සෞඛ්‍ය‍‍ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අනිල් ජාසිංහ ප්‍රකාශ කළේය

මිත්‍යා විස්වාසවල එල්බගෙන කොරෝනා වැනි වෛරසයක් සමග සටන් කළ නොහැකි බව අනිල් ජාසිංහ ප්‍රකාශ කරයි.

සමාජය තුළ ප්‍රශස්ත ලෙස ප්‍රතිශක්තීකරණය පවත්වාගෙන යාමට නම් ජනතාවගෙන් 70% කට වත් ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නතක් ලබාදිය යුතු බවත් එසේ නොමැතිව වෛරසය පාලනය කළ නොහැකි බවත් අනිල් ජාසිංහ පවසයි