කොරෝනා ආනයනය දිගටම – යුක්‍රේනයේ සිට තවත් 215 ක් අද දිවයිනට

කොරෝනා ආනයනය දිගටම – යුක්‍රේනයේ සිට තවත් 215 ක් අද දිවයිනට image 7

යුක්‍රේනයේ සිට තවත් සංචාරකයින් 215 දෙනෙකු අද දිවයිනට පැමිණෙන බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

මේ වනවිට යුක්‍රේනයෙන් පැමිණි සංචාරකයින් 389 දෙනෙකු නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින සිටින බව වාර්තා වෙයි.ඔවුන්ගෙන් 5 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇත.

යුක්‍රෙන් සංචාරකයන් නීරෝධායනය කර්නවා කීවාට එහි ඇති නීරෝධායනක් නැත.ඔවුන්ට හෝටලයෙන් එලියට යාමට අවසර ඇති අතර ඔවුන් මුහුදේ නෑම පවා සිදු කරයි

නමුත් විදේශ ශ්‍රමිකයන් ලංකාවට පැමිනි විට ඔවුන් නිරෝධායනය සදහා ඇප්ලයි කළේ වෙනම නීතියකි. ඔවුන්ට හෝටල් කාමරයෙන් එළියට යාමට අවසර නොවුනි. වෙන එකක් තියා මූහුද පැත්තට ඇති ජනේලයක් වත් ඇරීමට අවසර නොලැබුණි.