දේශපාලන පත්වීමක් ලැබ විශාඛා විදුහලට පැමිණි ගුරෙක් විදුහල්පතිනිය විසින් පන්නා දමයි

දේශපාලන පත්වීමක් ලැබ විශාඛා විදුහලට පැමිණි ගුරෙක් විදුහල්පතිනිය විසින් පන්නා දමයි image 26

කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ඉගැන්වීම සඳහා පත් කර එවන ලද ගුරුවරයෙකු (රාජපක්ෂ ගොට්ටෙකු) ගේ පත්වීම විදුහල්පතිනිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.

එපමනක් නොව දේශපාලන් හයිය ගෙන විදුහල්පතිනිය ඉදිරියේ අශෝබනව හැසිරීම නිසා විදුහලේ ආරක්ෂකයන් යොදවා පාසලෙන් ඉවත් කිරීමට විදුහල්පතිනිය කටයුතු කොට ඇත

තවද විශාඛා විදුහලේ ඉගැන්වීම සඳහා මෙතෙක් පිරිමි ගුරුවරු එවා නැති අතර ගෝඨාණ්ඩුව පත් කළ ගුරාගේ කළකිරියාව සහ පෙර චර්යාව ඉතා අයහපත් බව විදුහල්පතිණිය ඇතුළු ගුරුමණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.

ගෝඨාන්ඩුව පත්කළ ගුරාට විශාඛා විදුහලේ උසපෙල පත්ති බාරදීම භයනක බවට ඔවුන් සාමූහික තීන්දුවකට පැමිණ ඇත

දේශපාලන හයිය ගෙන අශෝබන ලෙස හැසිරුන ගුරා විශාඛා විදුහලේ ආරක්ෂකයන් විසින් එලවා දමා ඇති අතර ඉන් පසු මොහු පොලීසියට ගොස් විදුහල්පතිණියට එර්රෙහිව පැමිනිල්ලක් දමා ඇත. තම පත්වීමේ ලිපිය බුලත් හුරුල්ලක් සමග විදුහල්පතිනියට බාරදුන් පසු ලිපිය තමන් වෙත ආපසු දමා ගැසූ බව පැමිණිල්ලේ සදහන් කොට ඇත.