නැඟෙනහිර ජැටිය යලි පුවත් මවයි, විවෘත්ත කොට මාස 2 ක් තුල ලද ආදායම කෝටි 32යි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය (ECT) ස්ථාපිත කර වැඩ ආරම්භ කර ගෙවුණු මාස දෙක තුළ එහි බහලුම් ගොඩ බෑම හා පැටවීමෙන් රුපියල් කෝටි තිස් දෙකක (32) ලාභයක් වරාය අධිකාරියට ලැබී ඇත.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝම්බර් 27 දින නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් කටයුතුද ආරම්භ කළ අතර මෙතෙක් නැව් 28ක මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කර ඇත.

ඊට අමතරව වරායට පිවිසුම් ගාස්තු, ටග් යාත්‍රා ගාස්තු, නැවේ බර අනුව අය කරන ගාස්තු ආදි අයකිරීම්වලින්ද විශාල මුදලක් උපයා තිබේ.

මේ වන විට මෙම වරාය ඉන්දියාවට විකිනීමට වත්මන් රජය කැබිනට් පත්‍රකාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත පසුගියදා ඉන්දීයා විදේශ අමාත්‍යවරයා පැමිණියේ මේ පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමටය.

නැගෙනහිර ජැටිය ඉන්දියාව සමග හවුලේ සංවර්ධනය කරන්නේ නම් එහි ආදායම දස ගුණයකින් වැඩි කළ හැකි බව ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය වරයා පෙන්වා දී ඇත