යුක්‍රේන් සංචාරකයන් ගැන ඇත්තම ඇත්ත හෙළි වෙයි

යුක්‍රේන් සංචාරකයන් ගැන ඇත්තම ඇත්ත හෙළි වෙයි image 53

යුක්‍රේන් සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිනීම මහත් ආන්දෝලනයලට ලක් වූ සිදුවීමක් විය.එම වැඩසටහන මුලින්ම බාල්දියක් පෙරලුවේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ සබාපති කිමාලී ප්‍රනාන්දුය. ඊ ලගට සංචාරක ඇමති බකට් එක්ක දැම්මේය.

ඊලගට GMOලා සහ PHI ලා නිරෝධායන නීතිය මතක් කරමින් කොක්කක් ඇද්දේය.තවත් පිරිසක් යුරේනය කොරෝනා ගොවි පොලක් යයි කීහ . රටම ලොක්ඩවුන් කොට ඇතැයි කීහ

ලොකුම බාල්දිය පෙරලුවේ පාර්ලීමෙන්තු මන්ත්‍රී නලීන් බන්ඩාරය . යුක්‍රේනය යනු හිඟන රටක් කීවේය. යුක්‍රෙන කාන්තාවන් ගිඟන්නන් යයි කීවේය . ඔවුන් ලංකාවට ආවේ ගණිකා වෘත්තිය සදහා යයි කීවේය

නමුත් මේවන විට එම චෝදනා සියල්ල බොරු බවට පත් වී ඇත. යුක්‍රේන තරුණියන් ආගමානුකූලව සහ ඉතාම සීලාචාර ලෙස සංචාරය කරන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අපට ලැබුණි.ඔවුන් ගණිකාවන් කියා සීතීමටවත් නොහැක.

ඔවුන් ගිඟන්නන් කී කථවද අමූලික බොරුවකි. . එංගලන්තයෙන් එන සුද්දන්වත් විදයම නොකරන ආකාරයට යුක්‍රේන් තරුණියන් වියදම් කරන අයුරු වීඩියෝවේ දැක ගත හැකිය.

තවද ඔවුන් සැගවුන අමුත්තා නම් දේශීය ක්‍රීඩාව කරන අයුරු වීඩියෝවේ දැක ගත හැකිය.සැගවුන අමුත්තා සෙවීමට ඔබටද එක්විය හැක