වියත් මග බොරුවක්, සීතා නොවේ ‘සෝබන සීතා’, විමල්ගේ වෙබ් අඩවිය රටට කියයි

වියත් මග බොරුවක්, සීතා නොවේ ‘සෝබන සීතා’, විමල්ගේ වෙබ් අඩවිය රටට කියයි image 57

විමල් වීරවංස සහ ජාතික සංවිධාන යයි කියා ගන්නා පිරිස විසින් පවත්වාගෙන යන ලංකාලීඩ් වෙබ් අඩවිය ජාතික ලැයුස්තුවෙන් පාර්ලීමන්තුවට රිංගූ සීතා අරඹේපොළට දැසි ප්‍රහාරයක් එල්ල කොට ඇත.

සීතා අරඹේපොල ආණ්ඩුවේ වියදමෙන් ඇපල් ජංගම දුරකථනයක්, අයි – පෑඩයක්, “ඞ්රැගන් ලයිට්” එකක් එකක් හා කුඩයක් ඉල්ලූ පරණ කථාව යලි මතක් කොට ඇයව උපහාසයට ලක් කොට ඇත.

සීතාට “ඞ්රැගන් ලයිට්” හා විශේෂ විද්‍යුත් සංඥා පද්ධති කුමක් සඳහා ද කියා වෙබ් අඩවිය ප්‍රශ්න කොට ඇත .සෝබන සීතා සිතින් මවාගත් ත්‍රස්තවාදි උවදුරක් තමාට ඇති බව සාමාන්‍ය ජනතාවට පෙන්වීමට ගිය බව දක්වා ඇත . තවද “ඞ්රැගන් ලයිට්” ඉල්ලන්නේ අනෙකුත් මාර්ග භාවිත කරන්නන් භීතියට පත් කිරීමටය. මේ සියල්ලටම මත්තෙන් ඇය ආණ්ඩුවේ වියදමෙන් කුඩයක් ඉල්ලා තිබූ බව විමල්ගේ වෙබ් අඩවිය මතක් කොට දෙයි.

සෝබන සීතා පාර්ලිමේන්තුවේ කෑම වේලේ මිල ගණනය කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ රංගනයද උපහාසයට ලක් කොට ඇත.

 සීතාට ස්තූති වන්නට “වියතුන් හා නොවියතුන්” අතර කිසිදු වෙනසක් නොමැති බවට ඔප්පු වූ බව විමල්ගේ වෙබ් අඩවිය කියා ඇත.

“නොවියතුන්” තවමත් කුඩ ඉල්ලා කිච වී නොමැත. “නොවියතුන්” මහජන මුදලින් කුඩ ඉල්ලා නැතැයි කියා ගෝඨාගේ වියත්මගද කුජීත කරමින් ලිපිය අවසන් කොට ඇත

https://www.lankaleadnews.com/?p=86496