රනිල් කෙසේ හෝ පාර්ලීමේන්තු යවනවා, රනිල්ට බැරි වුනොත් රුවන් යවනවා – ආශු කියයි

රනිල් කෙසේ හෝ පාර්ලීමේන්තු යවනවා, රනිල්ට බැරි වුනොත් රුවන් යවනවා – ආශු කියයි image 64

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වූ ආශු මාරසිංහ අවධාරණය කර සිටින්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තව නොබෝ දිනකින් භාර ගනු ඇති බවයි.

මැතිවරණයකදී පරාජිත වන්නන්ට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර ලබා නොදීම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය වුවත් මේ අවස්ථාවේ පක්ෂයට හිමිව තිබෙන්නේ එක මන්ත්‍රීධූරයක් බැවින් එය සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වන නිසා එම ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයට පත්විය යුතු සුදුස්සා පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ බව පක්ෂයේ ජේෂ්ඨයින් ඒකමතිකව තීරණය කළ බව පෙන්වා දෙන මාරසිංහ පක්ෂ මතයට වික්‍රමසිංහ මහතා කන් දෙනු ඇති බවට විශ්වාසය පළ කරයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය භාර ගන්නා ලෙස මීට පෙරද වික්‍රමසිංහ ගෙන් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිතයන් කළ ඉල්ලීම් වික්‍රමසිංහ දිගින් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතිනිසා යම් හෙයින් වික්‍රමසිංපක්ෂයේ මතය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම් ඊළඟට එම මන්ත්‍රී ධුරය භාර ගැනීමට සුදුස්සා නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන බව ද මාරසිංහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Lankaleadnews