පැණි පෝලිමේ සිටි 40% කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ, ඒ පිළිබද සෙවීමට ගිය වෛදවරයාට පහර දීලා

පැණි පෝලිමේ සිටි 40% කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ, ඒ පිළිබද සෙවීමට ගිය  වෛදවරයාට  පහර දීලා image 34

මේ වන විට කෑගල්ල ප්‍රදේශය පුරා අසාමාන්‍ය ලෙස කොරෝනා පැතිරී ඇත. විශේෂයෙන් පැණි පෝලිමේ සිටිය අයගෙන් 40 % වඩා කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ මතුව ඇත. අධික මුදලක් ගෙවා පැණි ලබාගෙන ඒවා පානය කළ අයට කොරනා වැළදී ඇති බව මේ වන විට ඔප්පු වි ඇත.

රෝග ලක්ෂණ මතු වුවද PRC පරීක්ෂණ සදහා රෝහල කරා යාමට පැණි පානය කළ අය මැලිකමක් දක්වයි. ඊට හේතුව, කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ මතු වුවද රෝහල් කරා යාම හෝ PCR කිරීම අවශ්‍ය නොවන බවට ධම්මික බණ්ඩාර ගෙන යන ප්‍රචාරයන්ය.

යට කී වෛද්‍යවරයා ධම්මික බන්ඩාර වෙත ගොස් ඇත්තේ එකී කරුණු සොයා බැලීමටය. කෙසේ වුවද මේ පිළිබවද විමසීමේදී ධම්මික බණ්ඩාර තමාට පහර දුන් බව වෛද්‍ය වරයා පොලීසියට පැමිණිලි කොට ඇත. වෛද්‍යවරයා විසින් පැමිණිල්ල ගොණු කොට ඇත්තේ පේරාදෙණිය පොලීසිය වෙතය

වෛද්‍යවරයා විසින් සිදුවීම ජංගම දුරකථනයෙන් සංවාදය පටිගත කරමින් සිටියදී පහරදීම සිදුවී ඇත. පසුව නිවසේ සිටි පිරිස විසින් මෙම වීඩියෝව මකා දමා ඔවුන් නිවසේ හිරකර තබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.තවද යලි කිසිදිනක කෑගල්ල පැත්ත පලාතේ නෝ එන ලෙස ධම්මික බණ්ඩාර වෛද්‍ය වරයාට තර්ජනය කොට ඇත