එයා ඩීල් දාලා නඩු ටික බේරා ගත්තා, එයා දිනවන්ඩ ගිහිල්ලා අපි කෙලවා ගත්තා – රාජිත කියයි

රංජන් රාමනායක සිරගත කිරීම, ජනමාධ්‍ය වේදින් ඇතුළු සමාජ ජාලා ක්‍රියා කරුවන් 447 දෙනෙක් අත් අඩංගුවට ගැනීම, නැගෙනහිර ජැටිය විකිණීම ආදියට විරෝධය දක්වනු වස් නිදහස් උත්සවය වර්ජනය කළ යුතු බව ඊයේ පැවැති සජබ ‍රැස්වීමෙදී රාජිත සේනාරත්න පවසා ඇත

කෙසේ වුවද නිදහස් උත්සවය වර්ජනය කිරීමට සජිත් එකග වී නැති නැත. ‍රැස්වීම් අවසානයේ ” එයා ඩීල් දාලා නඩු ටික බේරා ගත්තා, එයා දිනවන්ඩ ගිහිල්ලා අපි කෙලවා ගත්තා ” යයි පවසමින් රාජිත පිටව ගියේය

මේ වන විට මෝදර වරාය බදු පදනම මත පුද්ගලික සමාගමකට ලබාදීමෙන් රජයට පාඩු කිරීම , සුදු වෑන් නඩුව ඇතුළු නඩු ගණනාවක් රාජිතට එරෙහිවද කරළියට ගෙනවිත් ඇත.

Add Comment