‘ගම සමග පිලිසඳරේදී’ ගංජා වවන්න අවසර ඉල්ලති- නන්දසේන පොසිටිව්

‘ගම සමග පිලිසඳරේදී’  ගංජා වවන්න අවසර ඉල්ලති- නන්දසේන පොසිටිව් image 103

කංසා වගා කිරීම සඳහා අවසර ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභයගෙන් තණමල්විල ජනතාව ඉල්ලා සිටියහ.

ඊයේ දිනයේ තණමල්විලදී පැවති ‘ගම සමඟ පිළිසඳර’ වැඩසටහනට සහභාගී වූ පුද්ගලයකු එම ඉල්ලිම කළේය

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව දැනටමත් කන්සා භාවිතා කරන බවත් ඒ නිසා රජය මැදිහත් වීම් එය විධිමත්ව වගා කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසද ඔහු ඉල්ලීය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී තීරණයක් ගන්නා බව ජනාධිපති ගෝඨාභය කීවේය.හොඳ වැඩ වලට lankanewsapp කිසි දීනක බකට් පෙරළා නැත. අප නන්දසේනගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ රක්ෂිත වලට හානි නිකරන ලෙස සහ නියමිත මාත්‍රාව පිලිපදින ලෙස පමනි.