වතු කම්කරු විරෝධතාව පි‍ටුපස ඉන්දියාව – රාජතාන්ත්‍රික අවුල දුර දිග යයි

වතු කම්කරු විරෝධතාව පි‍ටුපස ඉන්දියාව – රාජතාන්ත්‍රික අවුල දුර දිග යයි image 6

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසය මේ මස 05 දින වතුකරය පුරා ප්‍රධාන නගර වසා දමා වැඩ වර්ජනය කරමින් හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් සිදු කිරීමට තීන්දු කොට ඇත

වතු කම්කරු විරෝධතාව හේතුවෙන් තේ වෙන්දේසියේදී ගැණුම් කරුවන් මිලදී ගත් තේ ඔවුන්ට ලබා දීමට නොහැකි වී ඇත.මෙය ලංකාවේ ආර්ථිකයට එල්ල වන මරු පහරකි

කෙසේ වුවවද හදිසියේ පැන නැගුන වතු කම්කරු විරෝධතාව පි‍ටුපස ඉන්දියාවෙ වැඩක් බව සැලය.

ලංකාවේ ආර්ථික සහ මිලිටරි මර්මස්ථාන චීනයට ලබා දීමත් නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබා නොදීමත් නිසා ඉන්දියාව ලංකාව සමග උරණව සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා විසින් ඉන්දියාවට ගෙවිය යුතුව ඇති ඩොලර් මිලියන 400ක ණය මුදලක් වූ කඩිනමින් ගෙවන ලෙස එරට බලධාරීන් විසින් වාර්තා කොට ඇත

Add Comment