අහෝ , කමල් ගුණේ ! මිත්‍යාදෘඨිකත්වයෙන් මිදෙනු මැනෙවි

විශ්‍රාමික සොල්ලදාදුවන් සදහා විශේෂ නිල ඇදුමක් ලබාදීමට ආණ්ඩුව පියවර ගෙන තිබේ.

මියගිය සොල්දාදුවන්ගේ ලගම ඥාතින්ටද සේවා මුක්ත භට සංගමයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සුදුසු ඇඳුමක් සමඟ දකුණු පැත්තේ පදක්කම් පැළඳීමට අයිතිය දැන් සළසා තිබේ.

ජෙනරාල් ගුණරත්න ඇතුළු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ සේවාමුක්ත භට සංගමයේ සාමාජිකයින් ඇඳුම් රෙගුලාසි මාලාව අනුගමනය කරමින්  එකී ඇදුම හදුන්වා දෙන ලදී.

ලකාවේ මිලිටරිය 95% පමන බෞද්ධ නියෝජනයකින් යුතු එකකි.ලංකාව බෞද්ධ රාජ්‍යකි.බෞද්ධ දර්ශනය අනුව රට ජාතිය බේරා ගැනීමට සතුරන් මරා දැමීම පුන්‍ය කර්මයක් නොව විපාක සහිත පාප කර්මයකි. කළ පාප කර්ම වලින් ගැලවිය හැකි එකම මාර්ගය නිවන පූරණය කර ගැනීමය.

තායිලන්තය වැනි රට වල සොල්දාදුවන් අරඹයා මග වැඩීමට උපකාරි වන , උනන්දු කරනව විවිධ වැඩසටහන් ඇත

අධ්‍යාත්මික අර්ථයෙන් ගත් කළ කමල් ගුනේ සහ ගෝඨා කර ඇත්තේ සොල්දාදුවන් ඇන්ඳවීමකි,අනාත කිරීමකි

මක්නිසාදයත් අප දවසින් දවස් කරනුවේ මරණය වෙතය , මරණයේ දෑස් දෙස බලා අවසානයේ එය පිළිගැනීමට සියල්ලන්ට සිදු වෙයි. එකී ඉරණමින් ගැලවිය හැකි අයෙක් මිහිපිට නැත

පෘතක්ජනයා විසින් ‍රැස්කල ධනය බලය තරු පටි පදක්කම් යනු විපාක දෙන පාරාවලල්ලකි,හෙණයකි. (එවා ලබා ගැනීමට සෙල්වූ ලේ අප්‍රමානය , කළ අවැඩ අසාධාරණ එමටය)

එසේනම් ලංකාවේ කළ යුත්තේ විශ්‍රාමික සොල්දාදුවන්ට සත්ධර්මය විවර කිරීම මිස ජීවිතය පුරා නිළ ඇඳුම් ඇන්දවීම නොවේ.

Add Comment