ඩී.එස් ගුණසේකරගෙන් අල්ලස් ගත් රාජපක්ෂ පුත්‍රයා කවුද ?

ඩී.එස් ගුණසේකරගෙන් අල්ලස් ගත් රාජපක්ෂ පුත්‍රයා කවුද ? image 8

අයවැයෙන් සිගරට් වැඩිවන්නේ යයි පූර්ව නිගමනය මත ලංකා බැංකුවකින් කෝටි 310ක මුදලක් ණයට ගෙන ඩී.එස්. ගුණසේකර සිගරැට් ආනයනය කළ බව මේ වන විට රටේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර පැතිර ඇති කථාවකි

එම ගණුදෙනුවට පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් රාජපක්ෂ පුත්‍රයෙකු කෝටි 60 අල්ලසක් ලබා ගෙන ඇති බව රාජිත හෙළිදරව් කළේය . නමුත් ඔහු මහින්දගේ පුත්‍රයෙකු නොවන බව කීවේය . ඩී.එස් ගුණසේකර චමල් සමග කිට්‍ටු හිතවත් කමක් පවත්වන අතර එම නිසා අල්ලස ගත්තේ ශශීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ යයිද සැකයක් පහල වී ඇත.නමුත් ඇත්ත්තටම කොමිස් ජාවාරම මෙහෙයවා ඇත්තේ ප්‍රීති රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන මාලක චන්ද්‍රදාසය

Add Comment