‘අනේ මයේ පුතේ මේ වැඩේත් කරලා දෙන්න’ සිරිසේන පව් !

‘අනේ මයේ පුතේ මේ වැඩේත් කරලා දෙන්න’ සිරිසේන පව් ! image 19

හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඥානඅක්කාගේ දේවාලයේදි විශේෂ පුජාවකට සහභාගි වි ඇත. සිරිසේන රනින් කල කාලී පිළිමයක්ද පුජා කර ඇත.

මේවන විට සිරිසේනගේ ප්‍රජා අයිතිය වසර 7 කට අහෝසි කළ යුතු යැයි නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර අදාළ කොමිසමේ වාර්තාව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලග නැවතී ඇත

මේ වනවිට ජනාධිපතිවරයා මෙහෙයවන 4 දෙනාගේ කල්ලියේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය දරණුයෙ මිත්‍යාදෘෂ්ඨික ඥාන අක්කා වන අතර ඔනෑම වෙලාවක ඇයගේ ඇමතුමකට ජනපති ගෝඨා පිළිතුරු දෙන අතර “අනේ මයේ පුතේ මේ වැඩේ කරලා දෙන්න ” යන වචනය ඕනෑම වැඩක් කරගැනීමට ප්‍රමාණවත්ය

දැන් මැති ඇමතිවරු සහ නිලධාරීන් තනතුරු , උසස් වීම ගැනීමට යන්නේ ඥානක්කා ලගටය

Add Comment