බැසිල් ඉන් ඇක්ෂන්! රිෂාඩ් විමල්ගේ ගෝලයාගෙන් රු බිලියනයක් ඉල්ලා නඩු දමයි

බැසිල් ඉන් ඇක්ෂන්! රිෂාඩ් විමල්ගේ ගෝලයාගෙන් රු බිලියනයක් ඉල්ලා නඩු දමයි image 49

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුර්දීන් විමල් පිලේ රාජ්‍ය ඇමති ජයන්ත සමරවීර ගෙන් රුපියල් බිලියනයක වන්දියක් ඉල්ලා නඩු පවරා තිබේ. 2019 වසරේදී කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී ජයන්ත සමරවිර විසින් තමන් පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ යයි චෝදනා එල්ල කළ බව ඔහු පැමිණිල්ල මගින් කියයි

එම නිසා රිෂාඩ් අපහසු බලවත් අපහසුතාවයට පත්වූ බව සඳහන් කරමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය හමුවේ නඩු පවරා ඇත. ඉල්ලන වන්දිය පොඩි නැත. තමනට රුපියල් බිලියනයක වන්දියක් ගෙවන්නැයි පැමිණිලිකරු ඉල්ලා සිටී.

.

Add Comment