වවුනියාවේ තරුණයකුගේ ගිණුමට රු ට්‍රිලියනක් ලැබීම පි‍ටුපස විමලෙ

වවුනියාවේ තරුණයකුගේ ගිණුමට රු ට්‍රිලියනක් ලැබීම පි‍ටුපස විමලෙ image 51

වවුනියාවේ තරුණයකුගේ ගිණුමට රුපියල් ට්‍රිලියනක මුදලක් ලැබී ඇතැයි වාර්තා වූ පුවත මුළුමනින්ම අසත්‍ය එකක් බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කොට ඇත.

මෙම අසත්‍ය පුවත ජනයා නොමග යවන ආකාරයෙන් ජනගත කිරීමට විමල් වීරවංශයට අයත් ලංකා ලීඩ් වෙබ් අඩවිය මූලිකවම දායක විය.

වව්නියාව කුමාන්කුලම ප්‍රදේශයේ පදිංචි කන්දසාමි නම් පුද්ගලයෙකුගේ ගිණුමට විදේශ රටකින් එම මුදල ලැබුනේ කිසියම් සංවිධානයකට ( එල්.ටී.ටී.ඊ ) ලබා දීමට බවද විමලෙගේ වෙබ් අඩ්ඩවිය වාර්තා කොට තිබුණි.

විමල් යනු බොරුවෙන් ඉපිද , බොරුව ආගම කොටගෙන , ඊනියා දේශප්‍රේමයේ සිංහ හම පොරවා පොරවාගෙන සිටන හිවලෙක් බව යලිත් ඔප්පු විය

Add Comment