‍’තෝ මීගමුවෙ පර කුඩ්ඩා’ කියා කාන්තාවක් ඇමතිට සෙරෙප්පුවෙන් ගහයි

‍’තෝ මීගමුවෙ පර කුඩ්ඩා’ කියා කාන්තාවක් ඇමතිට සෙරෙප්පුවෙන් ගහයි image 30

උත්සව සභාවක් ඉදිරිපිටදී මීගමුවේ කුඩු ඇමතිට කාන්තාවක් විසින් සෙරෙප්පුවන් පහරදුන් පුවතක් අප වෙත වාර්තා විය.මෙම පහරදීම සිදුව ඇත්තේ එකල ප්‍රදේශයේ පන්සලක පැවති පොත් බෙදාදීමේ උත්සවයකදීය

පසුගිය 16 වැනිදා කුඩු ඇමතිගේ බොඩි ගාඩ් දාමරිකයෙකු ඒකල ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකුට පහර දී ඇත. කුඩු රාජ්‍ය ඇමති වෙනුවෙන් අලවා තිබූ පොස්ටර් විකෘති කළා කියා මෙම පහරදීම සිදුව ඇත.

කුඩු රාජ්‍ය ඇමතිගේ දාමරිකයන් තරුණයාට අමානුෂික ලෙස පහර දී තිබූ අතර මීගමුව රෝහලේදී ඔහුගේ හිසට මැහුම් 14 දමා තිබුණි. තරුණයාගේ මව මෙම සිද්ධිය ජාඇල පොලීසියට පැමිනිළි කලද පැමිණිල්ල බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.

මෙම අසාධාරණයෙන් තරුණයාගේ මව දැඩි කෝපයට පත්ව ඇත . කුඩු ඇමතිට සෙරෙප්පුවෙන් පහරදී ඇත්තේ මෙම කාන්තාවය. කල් යල් බලා ක්‍රියාත්මක වූ කාන්තාව කුඩු ඇමති සහභාගිවූ උත්සවයට කඩා වැදී ” ‍තෝ පර කුඩ්ඩා , තොගෙ මිනීමරු බොඩි ගාඩ්ලා මගෙ කොල්ලාට ගැහුවා ” කියා සෙරෙප්පුවෙන් පහර දී ඇත.

මීගමුවේ කුඩු ඇමති විශාල මුදලක් වැය කොට මෙම සිද්ධිය යටපත් කොට ඇත. නමුත් විමල් වීරවංශගේ පාර්ශවය සහ කුඩු ඇමති අතර ඇතිවූ ආරෝව නිසා කාන්තාවට විමල් වීරවංශගේ ආරක්ෂාව ලැබී ඇත. සිද්ධිය කනින් කොනින් ලීක් වූයේ ඉන් අනතුරුවය

Add Comment